O projektu
Realizační tým
Foto/Video
Publicita
Výukové moduly
Pilotní ověření
Lekce 2015
Lekce 2016
Lekce 2017
Lekce 2018
Lekce 2019

KitCar

O projektu Realizační tým Foto/Video Publicita Výukové moduly Pilotní ověření Lekce 2015 Lekce 2016 Lekce 2017 Lekce 2018 Lekce 2019

O projektu

Anotace: Unikátnost projektu CZ.1.07/3.2.07/02.0077 Tvorba vzdělávacích modulů pro oblast dalšího vzdělávání spočívá ve vytvoření modulů s převážně praktickou a experimentální náplní, podporující prvky týmové práce a komunikace a rozvíjející technickou tvořivost, což jsou atributy, které zaměstnavatelé palčivě postrádají u svých zaměstnanců.
Cílovou skupinou tohoto projektu jsou odborníci a techničtí pracovníci strojírenských podniků v rámci MSK.
Cílem projektu je tvorba modulů dalšího vzdělávání. Moduly budou tvořit ucelený průřez v oblasti strojírenství zaměřené na technologii montáže a metrologii, aplikovanou na kompletaci stavebnice experimentálního vozidla, měření parametrů spalovacích motorů a provozní měření agregátů a podvozku v průběhu jízdy experimentálního vozidla. Chceme vytvořit vzdělávací moduly, po jejichž absolvování dojde ke zvýšení odborné úrovně. Projekt zvýší schopnosti v oblasti týmové práce a komunikace, přispěje ke zvýšení samostatnosti a kreativity,zvýší povědomí a přehled o technické problematice v příbuzných a navazujících strojírenských oborech.

Popis aktivit, cíle a výstupy

Aktivita č.1

Aktivitou č.1 je tvorba výukových úloh se zaměřením na technologii montáže, metrologii a bude prováděna na stavebnici experimentálního vozidla. Výstupem této aktivity je vzdělávací Modul č. 1, s výrazným inovačním přínosem v oblasti pedagogiky, který vzniká použitím stavebnice experimentálního vozidla takovým způsobem, že vytvořené vzdělávací moduly pokryjí praktický celou oblast strojírenství. Modul č. 1 je tvořen těmito úlohami:

 • Úloha zaměřená na montáž podvozku obsahující montáž přední, zadní nápravy, řízení, brzdového systému, zprovoznění podvozku.
 • Úloha na montáž hnacího agregátu.
 • Úloha zaměřená na montáž interiéru.
 • Úloha na zapojení elektroinstalace ve vozidle.
 • Úloha na provozní měření parametrů reálného zatěžování vozidla prostřednictvím snímačů na rámu vozidla a nápravách.
 • Úloha na kontrolu odchylek tvaru vrtání válce, kontrolu tvaru vačkového hřídele.
 • Úloha na kontrolu tolerance ložiskových průměrů a kontrolu rozměrů ozubeného kola.

Aktivita č.2

Aktivitou č.2 je tvorba výukových úloh v oblasti stavby spalovacích motorů s užitím speciálně upravených komponentů, na měření výkonů a emisí. Výstupem této aktivity je unikátní vzdělávací Modul č.2, který bude tvořen čtyřmi připravenými úlohami:

 • Úloha zaměřená na stavbu motoru s použitím speciálně upravených komponentů, aby došlo ke zvýšení výkonu, vytvoříme výukové postupy na stavbu upraveného motoru, včetně výukové pomůcky-stavebnice upraveného motoru, obsahující speciální komponenty, pomocí kterých si pak cílová skupina může funkční motor sestavit.
 • Úloha na měření výkonových parametrů na motorové brzdě a měření emisí. Srovnáme sériový a upravený motor, měřící sestavy obsahující sériový motor, speciálně upravený motor, doplníme návody pro realizaci úlohy měření.
 • Úloha s programovatelnou řídící motorovou jednotkou, proměnnými jsou úhel předstihu, doba vstřiku, bohatost směsi, měřeny budou výkonové parametry a emise. Srovnáme sériový a upravený motor, výstup bude mít podobu experimentální měřící sestavy obsahující sériový motor, speciálně upravený motor, měřící sestava bude opatřena návody pro realizaci úlohy měření.
 • Úloha experimentální jízdy za účelem porovnání sériového a upraveného motoru ve vazbě na aktivní bezpečnost vozidla. Výstup bude mít podobu experimentální měřící sestavy, která bude tvořena experimentálním vozidlem, ve kterém se bude měnit sériový motor za speciálně upravený motor a naopak. Motory v průběhu jízd budou řízený programovatelnou řídící motorovou jednotku, která umožňuje monitorovat a ukládat režim ve kterém motor pracoval.

Úlohy obou modulů budou zpracovány formou výukových postupů a návodů na realizaci úloh, obsahující výkresovou dokumentaci, seznam nářadí, přístrojů a měřidel. Vytvoříme webové stránky, kde budou tyto výukové materiály dostupné cílové skupině. Funkčnost, správnost a didaktičnost úloh bude pilotně ověřena na cílové skupině.

Moduly budou prostřednictvím výuky v kurzu celoživotního vzdělávání k dispozici cílové skupině po celou dobu udržitelnosti projektu.

 


webmaster - 19.08.2019